رسالت مجموعه «روسکی» ایجاد بستری است که همه علاقه‌مندان به شرکت در دوره‌های آموزش زبان روسی با شرایط مختلف خود بتوانند زبان روسی را برای رسیدن به اهداف مختلفی که در ذهن دارند فرا بگیرند.

برای دستیابی به این هدف، روسکی از همکاری با مجموعه‌های زیر بهره می‌گیرد: